Investor Relations

Pressmeddelande

❯ Regulatoriska

❯ ÖvrigaFör vidare information, vänligen kontakta Per Lindsjö (CFO), per.lindsjo@euroflorist.com