Euroflorist Intressenter AB (publ)

❯ Årsredovisning Euroflorist Intressenter AB (publ) 2018-12-31

❯ Årsredovisning Euroflorist Interssenter AB (publ) 2017-12-31

❯ Årsredovisning Euroflorist Intressenter AB 2016-12-31

❯ Delårsrapport Q2 2018 Euroflorist Intressente AB (publ)

❯ Delårsrapport (Q3) Euroflorist Intressenter AB (publ)

❯ 20181213 Investor Update

❯ Bokslutskommuniké Q4 2018 Euroflorist Intressenter AB (publ)

❯ Delårsrapport Q1 2019 Euroflorist Intressenter AB (publ)

❯ Delårsrapport Q2 2019 Euroflorist Intressenter AB (publ)För vidare information, vänligen kontakta Per Lindsjö (CEO), per.lindsjo@euroflorist.com