Euroflorist 2.0 Obligation AB (publ)

❯ Periodrapport Euroflorist Obligation 2.0 AB Jan 2022 signed

❯ Delårsrapport Q1 2022 Euroflorist 2.0 Obligation AB (publ)

❯ Delårsrapport Q2 2022 Euroflorist 2.0 Obligation AB (publ)

❯ Delårsrapport Q3 2022 Euroflorist 2.0 Obligation AB (publ)

❯ Delårsrapport Q4 2022 Euroflorist 2.0 Obligation AB (publ)

❯ Årsredovisning Euroflorist 2.0 Obligation AB (publ) 2022

❯ Delårsrapport Euroflorist 2.0 Obligation AB (publ) Q1 2023

❯ Delårsrapport Euroflorist 2.0 Obligation AB (publ) Q2 2023

❯ Delårsrapport Euroflorist 2.0 Obligation AB (publ) Q3 2023

❯ Delårsrapport Euroflorist 2.0 Obligation AB (publ) Q4 2023

❯ Års- och hållbarhetsredovisning Euroflorist 2.0 Obligation AB (publ) 2023

❯ Delårsrapport Euroflorist 2.0 Obligation AB (publ) Q1 2024För vidare information, vänligen kontakta Magnus Silfverberg (CEO), magnus.silfverberg@euroflorist.com