Regulatoriska

❯ Euroflorist tillsätter interims VD, 2018-06-26

❯ Pressmeddelande - Project Rose (Godkännande av prospekt)

❯ Pressmeddelande - Project Rose (Godkännande av prospekt) ENG

❯ Pressmeddelande - Project Rose (Godkännande av ansökan om upptagande till handel)

❯ Pressmeddelande - Project Rose (Godkännande av ansökan om upptagande till handel) ENG

❯ Pressmeddelande Delårsrapport Q2 2018 Euroflorist Intressente AB (publ)

❯ Euroflorist utser ny VD

❯ Pressmeddelande Delårsrapport Q3 2018 Euroflorist Intressenter AB (publ) 2018

❯ Pressmeddelande Bokslutskommuniké Q4 2018 Euroflorist Intressenter AB (publ)

❯ Pressmeddelande Delårsrapport Q1 2019 Euroflorist Intressenter AB (publ)

❯ Pressmeddelande VD byte Euroflorist maj 2019

❯ Pressmeddelande Delårsrapport Q2 2019 Euroflorist Intressenter AB (publ)

❯ Pressmeddelande Delårsrapport Q2 2019 Euroflorist Intressenter AB (publ), rättelse

❯ Pressmeddelande Delårsrapport Q3 2019 Euroflorist Intressenter AB (publ)

❯ Pressmeddelande Bokslutskommuniké Q4 2019 Euroflorist Intressenter AB (publ)

❯ Pressmeddelande Euroflorist Intressenter AB (publ) 2020-03-19

❯ Pressmeddelande Delårsrapport Q1 2020 Euroflorist Intressenter AB (publ)

❯ Pressmeddelande Euroflorist Intressenter AB (publ) 2020-07-09

❯ Pressmeddelande avbruten försäljning - Euroflorist Intressenter AB (publ) 2020-08-12

❯ PM återköp i marknaden - Euroflorist Intressenter AB (publ) 2020-08-24

❯ Pressmeddelande Delårsrapport Q2 2020 Euroflorist Intressenter AB (publ)

❯ Pressmeddelande Delårsrapport Q3 2020 Euroflorist Intressenter AB (publ)

❯ Notice of Early Redemption - Notes SE0011310606

❯ Press release - Call (eng) 2021-02-17

❯ Press release - Call (swe) 2021-02-17

❯ Pressmeddelande Delårsrapport Q4 2020 Euroflorist Intressenter AB (publ)För vidare information, vänligen kontakta Per Lindsjö (CEO), per.lindsjo@euroflorist.com