Bolagsstämma

2021

❯ Kallelse till årsstämma - EuroFlorist Intressenter AB (publ)

❯ Fullmaktsformulär - EuroFlorist Intressenter AB (publ)


2020

❯ Kallelse till årsstämma - EuroFlorist Intressenter AB (publ)

❯ Fullmaktsformulär - EuroFlorist Intressenter AB (publ)


2019

❯ Kallelse till årsstämma - EuroFlorist Intressenter AB (publ)

❯ Fullmaktsformulär - EuroFlorist Intressenter AB (publ)

❯ Kallelse - Extra Bolagsstämma Euroflorist Intressenter AB (publ)

❯ Fullmaktsformulär Extra Bolagsstämma - EuroFlorist Intressenter AB (publ)


2018

❯ Kallelse till årsstämma Euroflorist Intressenter AB (publ)

❯ FullmaktFör vidare information, vänligen kontakta Per Lindsjö (CEO), per.lindsjo@euroflorist.com